Členství v Českém svazu surfingu

Jak se stát členem?

Členem Českého svazu surfingu se můžete stát dvěma způsoby. Buď prostřednictvím svého místního surfového klubu, nebo přímo jako individuální člen. 

Přihlašování do svazu ještě nebylo spuštěno, o jeho spuštění vás budeme informovat

Členství prostřednictvím surfového klubu

Jakmile se stanete členy vašeho místního surfového klubu, který je členem Svazu, stáváte se členy Svazu automaticky i vy. Pokud zaplatíte členské příspěvky v klubu, budete vedeni jako plnohodnotní členové. Pokud příspěvky nezaplatíte, budete pouze evidovanými členy. Při tomto druhu členství vás na členské schůzi bude zastupovat osoba pověřená vaším klubem.

Individuální členství

Členem Svazu se můžete stát i přímo bez členství v surfovém klubu. Plnohodnotným členem se stáváte po potvrzení členství výborem Svazu a po zaplacení členského příspěvku na daný rok. Jako plnohodnotný člen se můžete účastnit členské schůze.