top of page

Zásady zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Český svaz surfingu, z.s., se sídlem V Luhu 754/18, 140 00 Praha 4, IČ 092 26 621, zapsaný ve spolkovém rejstříku pod sp. zn. L 73519 u Městského soudu v Praze (dále jen „ČSS“). 

Tyto informace jsou platné od 1. srpna 2022.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A ZA JAKÝM ÚČELEM

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli zajišťovat funkci sportovního svazu nejlíp, jak to umíme. Za tímto účelem zpracováváme:

 • jméno a adresu trvalého bydliště, které vyžadujeme při registraci do závodů;

 • rodné číslo a datum výkonu činnosti, které vyžaduje zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, pro tvoji registraci coby sportovce v rejstříku sportu;

 • e-mail a telefonní číslo, přes které s vámi budeme komunikovat;

 • platební údaje, pokud se budete účastnit některé z námi pořádaných akcí

Rejstřík sportu je neveřejný. Veřejně přístupné jsou pouze údaje o počtu evidovaných sportovců. 

Jestliže navštívíte naše webové stránky, zpracováváme údaje z cookies a jiných trackovacích technologií za účelem zajištění jejich funkčnosti a zlepšování naší činnosti pomocí analytických nástrojů třetích stran, které nalezneš níže. Zde se spoléháme na náš oprávněný zájem šířit sportovní osvětu.

JAK S ÚDAJI PRACUJEME

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí softwarů, které nám pomáhají při výkonu naší činnosti a bez kterých bychom prakticky nemohli ČSS realizovat. Automatizované individuální rozhodování či profilování neprovádíme.

KOMU MŮŽEME ÚDAJE PŘEDAT

K zajištění naší iniciativy využíváme nástroje následujících zpracovatelů:​

 • Google Ireland Ltd.(služba Google Analytics), se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, za účelem webové analytiky.

 • Facebook Ireland Ltd. (služba Facebook pixel), 4 Grand canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irsko, za účelem zvýšení konverzí.

 • Národní sportovní agentura, organizační složka státu, se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Malá Strana, 11800 Praha 011 za účelem evidence sportovců v Rejstříku sportu

 • LiveHeats Pty Ltd, ABN 73612699564, za účelem administrace jednotlivých závodů.

K zajištění řádné organizace závodů a dalších událostí můžeme dále vaše údaje předat následujícím subjektům:

 • Pražskej serfovej klub, z.s., se sídlem U Nikolajky 1298/37, 150 00 Praha 5, IČ 065 06 801, za účelem pořádání závodu Caparica Czech Surf Open.

 • Bali Cliff Surf Club, z.s., se sídlem Pod kopcem 388/12a, 147 00 Praha 4, IČ 118 26 878, za účelem pořádání závodu Bali Big Wejf.

 • CZECH SURF s.r.o., se sídlem Buchlovská 9, 987 06 Velehrad, IČ 030 95 444, za účelem pořádání závodu SunRICE & CURRY Czech Cup.

 • HIGH5, z.s., se sídlem Tovární 596, Horní Staré město 541 02 Trutnov, IČ 226 09 563, za účelem pořádání Quiksilver & Roxy Czech and Slovak Surfing Championship.

 • International Surfing Association, se sídlem 5726 La Jolla Blvd, California 92037, USA (dále jen ISA) za účelem přihlašování závodníků do mezinárodních závodů.

 • Česká Federace Stand Up Paddle, spolek, se sídlem Pod kaštany 236/2, 160 00 Dejvice Praha 6, IČ 016 33 449, za účelem přihlašování závodníků do mezinárodních závodů pořádaných ISA.

 

KDE MOHOU BÝT ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

Používáme zabezpečená elektronická úložiště nacházející se v Evropské unii. V souladu s právními předpisy můžeme údaje předávat do zemí mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, to ale jen v případě zajištění odpovídajících zabezpečení a dostatečných záruk.

Pro předání využíváme záruk v podobě bezpečné země podle rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, popř. standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých nebo schválených Evropskou komisí.

JAK DLOUHO MÁME ÚDAJE U SEBE

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nutnou k zajištění řádného chodu ČSS, popř. do té doby, než se odhlásíte z odběru newsletterů. Bez ohledu na standardní délku doby uchování osobních údajů nás můžeš požádat o výmaz tvých osobních údajů.

JAKÁ MÁTE PRÁVA

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu ceskysurfing@gmail.com a požadovat:

 • Právo na přístup, které ti umožňuje si vyžádat kopii osobních údajů, které o tobě zpracováváme a požadovat bližší informace o zpracování.

 • Právo na opravu v případě, že osobní údaje, které o tobě máme, nejsou aktuální.

 • Právo na výmaz, pokud zanikl účel zpracování nebo se jedná o neoprávněné zpracování.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů, které jsou podle tebe nepřesné nebo nejsou nezbytné.

 • Právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme na základě oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Jestliže pro zpracování nemáme dostatečně přesvědčivý oprávněný důvod, osobní údaje pro daný účel nezpracováváme.

 • Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.

Pokud od nás dostáváte e-maily, máte možnost se z nich odhlásit, a to přes odkaz uvedený v takovém sdělení nebo přímou žádostí zaslanou na náš e-mail.

Výše uvedená práva můžeš uplatnit rovněž zasláním žádosti na adresu V Luhu 754/18, 140 00 Praha 4, Česká republika.

Pokud jsou požadavky související s uplatněním vašich práv zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené (zejm. pokud se opakují), můžeme vaši žádost odmítnout.

JAK UPLATNIT PRÁVA

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jistí identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili. 

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují výjimky. Jestliže vaší žádosti nevyhovíme, vždy své rozhodnutí odůvodníme.

JAKÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ UPLATŇUJEME

Za účelem ochrany osobních údajů jsme zavedli následující opatření:

 • Řízení přístupových oprávnění, politika zabezpečení hesel

 • Logování aktivity uživatelů 

 • Zabezpečení zařízení, systémů, sítě, webových stránek

 • Aktualizace SW, patch management

 • Pravidla zpracování osobních údajů a likvidace

bottom of page